CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIANG SƠN

Xuất xưởng dây truyền rửa củ quả tự động

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=rtyCAXq6ZRM&feature=youtu.be

Các videos khác


Cắt kim loại bằng...
Lượt xem: 844