CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIANG SƠN

Cắt kim loại bằng máy plasma CNC theo yêu cầu

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=YFoTJThcYAU&feature=youtu.be

Các videos khác


Xuất xưởng dây...
Lượt xem: 949