CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIANG SƠN

Trạm trộn bê tông xi măng 150 m3/h
Đăng ngày 13-08-2018 08:55:26 AM

Trạm trộn bê tông xi măng 150 m3/h

Trạm trộn bê tông nhựa 120t/h
Đăng ngày 13-08-2018 08:48:15 AM
Trạm trộn bê tông nhựa 120t/h

Trạm trộn bê tông, xi măng BTXM30M3/H
Đăng ngày 13-08-2018 08:46:28 AM
Với hệ thống cân đong điện tử, điều khiển tự động hiện đại được giải thưởng sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam chuyên nghành cơ khí tự động hoá VIFFOTEC.

Trạm trộn bê tông nhựa nóng BTN-1200-CB
Đăng ngày 13-08-2018 08:44:37 AM

Trạm trộn bê tông nhựa nóng BTN-1200-CB

Trạm trộn bê tông nhựa BTN-1500-CB
Đăng ngày 13-08-2018 08:42:03 AM
Trạm trộn bê tông nhựa BTN-1500-CB